دوره‌های مهارتی تدبر در قرآن کریم

دوره‌های مهارتی تدبر در قرآن کریم با هدف آموزش مهارت تدبر برگزار می­‌شود. مخاطب در این دوره، با روش تدبر به­‌طور کامل آشنا می­‌شود و مهارت طی مراحل و رعایت اصول و اجرای قواعد تدبر را به دست می‌آورد.


پیمایش به بالا