دوره‌های معرفتی تدبر در قرآن کریم

دوره‌های معرفتی تدبر در قرآن کریم شاما معارف تدبری همه سوره­‌های حزب مفصل قرآن کریم (از سوره محمد -صلی الله علیه و آله و سلم- تا سوره ناس) است.

مخاطب این دوره، افزون بر آگاهی مستند و مستدل از معارف تدبری همه سوره­‌های حزب مفصل قرآن کریم، توانایی انجام سطحی از تدبر (تطبیق معارف تدبری بر آیات و سور) را نیز به دست می‌آورد.

پیمایش به بالا