دوره‌های تربیت مربی مهارتی تدبر در قرآن کریم

دوره‌های تربیت مربی مهارتی تدبر در قرآن کریم با هدف آموزش مهارت تدریس در دوره‌­های معرفتی، دوره­‌های مهارتی و همچنین دوره‌­های آموزشی‌فرهنگی برگزار می‌شود.


پیمایش به بالا