دوره‌های تربیت مربی معرفتی تدبر در قرآن کریم

دوره‌های تربیت مربی معرفتی تدبر در قرآن کریم با هدف آموزش مهارت تدریس در دوره­‌های معرفتی و دوره­‌های آموزشی‌فرهنگی برگزار می‌شود.

گفتنی است تدریس در دوره­‌های آموزشی‌فرهنگی مستلزم شرکت مربیان در جلسات توجیهی دوره‌های مربوطه است که در صورت لزوم، از طرف «مؤسسه تدبر در کلام وحی» برنامه­‌ریزی و اجرا می­‌گردد.


پیمایش به بالا