دوره‌های آموزشی‌فرهنگی تدبر در قرآن کریم

دوره‌های آموزشی‌فرهنگی تدبر در قرآن کریم دوره­‌هایی برخاسته از معارف تدبری است که صبغۀ فرهنگی دارد. آئین­‌نامه­‌های آموزشی این دوره‌ها به تناسب تقاضا و نیاز مخاطب تعریف می­‌شود.


پیمایش به بالا